ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มายโฮม

ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มายโฮม ประกอบด้วยทีมงานด้านการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลผู้ช่วย นักกายภาพบำบัด  พนักงานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตลอดจนทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ด้านอื่นของโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ที่พร้อมทำงานประสานกันเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ป่วยที่เข้ามาฟักฟื้นเพื่อรับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากพนักงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการอภิบาลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดที่จะจัดการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และนักโภชนาการที่จะช่วยควบคุมดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับปริมาณสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม.

นอกจากนั้น ในด้านความปลอดภัย ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มายโฮม เรามีระบบกล้องวงจรปิด เฝ้าระวัง ในจุดต่างๆ กว่า 16 จุด พร้อมระบบประตู รีโมทเปิด-ปิดเป็นเวลา และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุแยกประเภท ต่างๆอย่างชัดเจน

Back to the Top
Call Now Buttonโทรหาเรา
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube