เจ้าหน้าที่ ดูแลผู้ผู้สูงอายุ

พนักงานทุกคนผ่านการอบรมจากศูนย์พยาบาลวิชาชีพ จึงมั่นใจได้กับบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน บุตรหลานอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุที่ท่านรัก เราจึงก่อตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ในการดูแลบุคคลที่ท่านรัก เสมือนครอบครัวท่านเอง

เราพร้อมจัดหาบุคลากร ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ที่ถูกต้องตามวิชาชีพ เปี่ยมด้วยความสามารถในการดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ไว้คอยบริการท่าน

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยทำกิจวัตรประจำวัน จัดยาและเตรียมอาหาร ประคองเดิน พยุงเข้าห้อง เดินออกกำลังกาย ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยให้แก่ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ สร้างกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

หน้าที่โดยสังเขป
 • ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ ดูแลการขับถ่าย
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ตามอาการ
 • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้สูงอายุทาน
 • จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

(ผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, ผู้ป่วยระยะพักฟื้น, ผู้ป่วยสมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดหัวใจตีบ, ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ, ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง, ผู้ป่วย ปิดทวาร มาอยู่หน้าท้อง, ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

หน้าที่โดยสังเขป
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก ทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ดูแลการทำกายภาพบำบัดตามอาการ
 • ดูแลการพลิกตัว ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • ดูแลการกระตุ้น การรับผู้ของผู้ป่วยด้านสมองในรายที่มีความผิดปกติทางสมอง
 • กระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
 • ดูแลอาหารและจัดยาตามวันและเวลาที่ถูกต้อง จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้ป่วย ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรที่ผู้ป่วยทาน
 • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน ดูแลอาการของผู้ป่วยทุกวัน ในกรณีผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • จัดกิจกรรมด้านศาสนาและนอกสถานที่ เช่น การใส่บาตร ฟังธรรมะ เดินสวนสาธารณะ ที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Back to the Top
Call Now Buttonโทรหาเรา
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube