บริการด้านกายภาพ

ให้บริการด้าน กายภาพบำบัด นวดคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูสุขภาพ
ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย และ บ่อสปาน้ำแร่ให้บริการ