บรรยากาศที่พัก


บรรยากาศ โดยรอบศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมายโฮม “แนวรีสอร์ท” ร่มรื่น ไม่แออัด ทำให้สุขภาพจิต ผู้สูงอายุมีความสุข และมีกิจกรรม ทุกวัน