บทความ

การดูแลผู้สูงอายุ

มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะจะเริ่มถดถอยลงซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อถึงวัยสูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุจะมีปัญหาสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจและโรคต่างๆ ซึ่งพบได้บ่อยกว่าในวัยอื่นๆ ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

          1. ความเสื่อมของสติปัญญา เนื่องจากเซลล์สมองจะน้อยลง จะขาดประสิทธิภาพเนื่องจากเลือดไหลเวียนสมองน้อยลง และภาวะขาดอาหารและวิตามินบางชนิดผู้สูงอายุจะมีความจำเสื่อม หลงลืม นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อมอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น การพลังหลง, อุบัติเหตุ, การขาดอาหาร, การติดเชื้อ

          2. ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกาย ขาดสมรรคถาพและขาดความเอาใจใส่จากญาติพี่น้อง ผู้ป่วยจะมีอาการหลายอย่าง ได้แก่ ความผิดปกติของการนอน ขาดความสนใจ รู้สึกผิด ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ถ้ามีอาการรุนแรงอาจมีความคิดฆ่าตัวตาย

          3. อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ การอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะฝ่อและอักเสบ และผลข้างเคียงของการใช้ยาและรักษาหลายโรค เช่น ยาคลายเครียด ยารักษาอาการซึมเศร้า หรือยารักษาความดันบางชนิด ยาขับปัสสาวะเองทำให้ปัสสาวะมากก็อาจทำให้ปัสสาวะไม่ทันได้ นอกจากนี้ยังมีภาวะปัสสาวะไม่สะดวกเรื้อรัง ซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ

          4. การหกล้ม โดยเฉพาะเพศหญิง อัตราการหกล้มสูงถึง 30% ในแต่ละปีและสัดส่วนจะสูงขึ้นตามอายุการทรงตัวจะเสียไปและทำให้เซ่ได้ง่ายในผู้สูงอายุทำให้หกล้มได้ง่าย สาเหตุทำให้เกิดการหกล้ม เช่น เลือดไหลเวียนสมองน้อยลง อัมพาต ปอดบวม หัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นลื่น เป็นต้น ยาและแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเสริมที่พบได้บ่อย นอนไม่หลับปัสสาวะไม่ทัน เท้าและอาการบวมก็เป็นปัญหาได้

สาเหตุสำคัญที่สุด คือ การเสียการทรงตัวและกลัวจะหกล้ม การทรงตัวที่ผิดปกติ อาจมีสาเหตุจากความเสื่อมตามอายุ โรงของระบบประสาท เช่น อัมพาต ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม เบาหวาน แอลกอฮอล์ ภาวะทุพโภชนาการและโรคของสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัว ความดันโลหิตตกเมื่อเปลี่ยนท่า จากการใช้ยาบางชนิด หรือเกิดภายหลังการนอนที่นานเกินไป ภาวะทางจิต เช่น ความเครียดหรือซึมเศร้าก็อาจมีส่วนเช่นกัน

การล้มเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะทุพพลภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้ การป้องกันการล้มโดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน การใช้อุปกรณ์ในการช่วยการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การรักษาโรคกระดูกและข้อและรักษาโรคทางกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดการหกล้มเป็นสิ่งจำเป็น ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการหกล้มอย่างสม่ำเสมอและได้รับการฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในกรณีที่จำเป็น

          5. การเคลื่อนไหวลำบาก อันเนื่องจากการปวดอ่อนแอ การเสียการทรงตัว และปัญหาทางจิตทำให้ผู้สูงอายุต้องนอนอยู่เฉยๆ ภาวะทุพโภชนาการ ความผิดปกติของเกลือแร่ โลหิตจาง ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อ นอกจากนี้อาจมีสาเหตุร่วมจากโรคทางข้อ เช่น รูมาตอยด์ เกาต์ โรคพาร์กินสัน และยารักษาโรคจิต อาการเจ็บปวดจากหลาย สาเหตุทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากเคลื่อนไหวได้

          6.ผลกระทบจากการใช้ยา ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยามากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า การกำจัดของเสียในร่างกายช้าลงมาก เนื่องจากการทำงานของไตและตับเสื่อมลง การตอบสนองต่อยาก็ต่างจากคนทั่วไป เช่นจะไวต่อการตระกูลฝิ่น และยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ป่วยสูงอายุอาจมีภาวะผิดปกติหลายอย่าง จึงมีโอกาสได้รับยาหลายขนานทั้งที่แพทย์สั่งและซื้อกินเอง โอกาสเกิดผลข้างเคียงจึงมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ยาเท่าที่จำเป็นและอย่างเหมาะสมจึงจำเป็นมาก เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียดังกล่าว

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่อมโรคหัวใจขาดเลือด โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท้องอืด ท้องผูก

จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแล ดังนั้นผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ (Geriatric Assessment) และการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและเมื่อพบโรคหรือความผิดปกติต่างๆ ควรรับการตรวจรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย

ที่มา: คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้าจะไปอยู่บัานพักคนชราแล้ว

ผู้เขียน .     คนจื่อจินชัน

เมื่อเรามาสู่โลกนี้ไม่ได้นำสิ่งใดมาด้วยเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็ไม่สามารถนำสิ่งใดไปด้วยเมื่อเราได้สิ่งใดมาก็เป็นเพียงการครอบครองชั่วคราวเมื่อเราต้องสูญเสียสิ่งใดไปก็เป็นเพียงการใช้คืน

1.เมื่อข้าพเจ้าจะไปอยู่บ้านพักคนชราถ้าไม่ใช่เพราะความจำเป็นข้าพเจ้าคงไม่คิดไปอยู่บ้านพักคนชราแต่เมื่อการดำรงชีวิตเริ่มจะไม่สามารถจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตนเองอีกทั้งลูกเต้าต้องยุ่งกับหน้าที่การงาน และดูแลหลานจนไม่มีเวลามาดูแลข้าพเจ้านี่จึงดูเหมือนเป็นเพียงทางออกเดียวของข้าพเจ้าถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวย้ายบ้านแล้ว……………ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแท้จริงแล้วบ้านพักคนชราก็นับว่าไม่เลว.  ห้องเดี่ยวที่สะอาดสะอ้านอีกทั้งยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นทั่วไป.  ทั้งอุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครันอาหารก็นับว่าถูกปาก.  การให้บริการก็ทั่วถึงสภาพแวดล้อมก็สวยงามเพียงแต่ราคาค่อนข้างแพง.  ลำพังเงินบำนาญของข้าพเจ้าจึงไม่พอค้ำจุนแต่ข้าพเจ้ามีบ้านของตนเอง.  เมื่อขายมันออกไปจะได้เงินหลายล้าน.  ดังนั้นเงินจึงไม่เป็นปัญหาข้าพเจ้าใช้ในยามชราคงใช้ไม่หมดอีกไม่นานข้างหน้าเงินที่เหลือก็จะเป็นมรดกเหลือไว้ให้ลูกเต้า.   ลูกก็เข้าใจดี. ::เงินของท่าน. ท่านใช้เองเถอะ::ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจากนี้คือ. การพิจารณาเตรียมตัวไปอยู่บ้านพักคนชราของข้าพเจ้า

2. คำพังเพยกล่าวไว้ว่า   บ้านเป็นของมีค่ามากหมายถึงมีสิ่งของมาก การใช้ชีวิตสิ่งละอันพันละน้อยย่อมขาดไม่ได้หีบ,   ตู้,  ลิ้นชัก, ล้วนใส่เต็มไปด้วยของใช้ในชีวิตประจำวันเสื้อผ้าที่ใส่ทั้งสี่ฤดู   ของใช้บนเตียงกองเป็นภูเขาเลากาข้าพเจ้าเคยชื่นชอบไม้แดง  โต็ะ, เก้าอี้,ตู้,ทั้งชุดล้วนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงข้าพเจ้าชอบสะสมแสตมป์เป็นกองใหญ่ช่วงที่ชอบดื่มชา  กาที่ทำจากจื่อซาหูก็สะสมเกินกว่าร้อยใบทั้งยังสะสมงานฝีมือชิ้นเล็กๆอีกจำนวนมากเช่นมรกต, หยก,เมล็ดผลท้อ, ทองคำ,เครื่องเงินชิ้นเล็กๆทั้งหลายเครื่องประดับที่แขวนคอและยังมีปลาทองเลี้ยงไว้อีกสองตัวที่เป็นพิเศษคือหนังสือ   ตู้หนังสือด้านหนึ่งของกำแพงใส่หนังสือจนเต็มเหล้าดีจำพวกเหมาไถ  เหล้าขาวเสฉวนเหล้าฝรั่ง  ก็เก็บไว้หลายสิบขวดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึง   เครื่องครัวต่างๆถ้วยโถโอชาม  น้ำมันข้าวสาร อาหารแห้งอีกทั้งเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆก็อัดแน่นเต็มห้องครัวยังมีอัลบั้มรูปที่สะสมไว้อีกหลายสิบเล่มเห็นสิ่งของเต็มไปทั้งบ้านข้าพเจ้ารู้สึกเป็นทุกข์บ้านพักคนชรามีห้องเพียงห้องเดียวตู้หนึ่งใบ  เก้าอี้หนึ่งตัว  เตียงหนึ่งหลังโซฟาหนึ่งตัว  ตู้เย็นหนึ่งใบ  เครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องทีวีหนึ่งเครื่อง  เตาไฟฟ้าหนึ่งเครื่องเตาไมโครเวฟหนึ่งเครื่องมันย่อมไม่มีที่เพียงพอสำหรับเก็บสมบัติที่ข้าพเจ้าสะสมมาทันใดนั้น. ขัาพเจ้าเกิดคิดได้โดยฉับพลันว่าสิ่งที่เรียกว่าสมบัติของข้าพเจ้านั้นล้วนเป็นของเกินความจำเป็นมันไม่ได้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้ดูๆ. เล่นๆ. ใช้ๆ. แท้จริงแล้วพวกมันล้วนเป็นของโลกทุกชีวิตที่ผลัดเปลื่ยนกันมาสู่โลกนี้ล้วนเพียงแต่เป็นแขกผู้มาชมเท่านั้นพระราชวังปักกิ่งเป็นของใคร? ฮ่องเต้คิดว่าเป็นของตนเองแต่ว่าทุกวันนี้. มันเป็นของประชาชน. เป็นของสังคมข้าพเจ้าเข้าใจขึ้นมาทันใด. ทำไมบิลเกตส์จึงคิดบริจาคทรัพย์สิน    ทั้งหมดหลังจากที่ตายแล้วทำไมหม่าอุ้ยตูจึงได้ประกาศที่จะบริจาคของสะสมทุกอย่าง     ในพิพิธภัณฑ์ของเขาทั้งหมดแท้จริงแล้วทุกๆสิ่งแต่เดิมไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว. เราเพียงแต่มา ดูๆ    เล่นๆ.  ใช้ๆ.  เท่านั้น.  เกิดมาก็ไม่ได้เอามา.  ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สู้นำมันมาแสวงหาชื่อเสียงดีกว่า. ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศล. นับว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่ง

3. ของทุกอย่างในบ้านข้าพเจ้า. คิดอยากบริจาคจริงๆแต่ดูแล้วไม่มีคุณค่าเพียงพอจะจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรดีจึงเป็นปัญหายากสิ่งที่ลูกหลานจะสามารถรับช่วงต่อไปได้ก็มีเพียงไม่กี่อย่าง.  ข้าพเจ้าสามารถจิตนาการถึงวันข้างหน้าเมื่อลูกหลานอยู่ต่อหน้าสมบัติเหล่านี้ของข้าพเจ้า     จะมีสภาพการณ์เช่นไรเสื้อผ้าเครื่องนอนทั้งหมดจะถูกโยนทิ้งรูปถ่ายหลายสิบเล่มที่ข้าพเจ้าเห็นว่าล้ำค่าจะถูกทำลายสิ้นหนังสือจะถูกขายทิ้งเป็นของเสียของสะสมอันไหนที่ไม่สนใจก็จะจัดการทิ้งเฟอร์นิเจอร์ไม้แดงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะถูกขายทิ้งในราคาถูกๆเหมือนดั่งตอนจบในเรื่องความรักในหอแดงเหลือแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่า ช่างสะอาดเกลี้ยงเกลาจริงๆต่อหน้าเสื้อผ้าที่กองเป็นภูเขาเลากา ข้าพเจ้าได้เลือกเพียงไม่กี่ชิ้นที่ใช้ได้ของใช้ในครัว ก็เลือกเพียงถ้วยโถโอชามไปหนึ่งชุดหนังสือ. ก็เลือกเพียงไม่กี่เล่มที่มีคุณค่าในการอ่านกาน้ำชาก็เลือกไปหนึ่งชุดพกเอาบัตรประชาชน. บัตรผู้สูงอายุ. บัตรโรงพยาบาล. สมุดสำมะโนครัวแน่นอนต้องมีบัตร  เอ ที เอ็ม ด้วย ก็เพียงพอแล้วนี่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้าหรอกหรือข้าพเจ้าไปแล้ว. และควรคืนบ้านหลังนี้ไปเสียทีใช่แล้ว. ชีวิตคนเรานอนได้เพียงเตียงหลังเดียวอาศัยบ้านเพียงหลังเดียวส่วนเกินเหล่านั้นจึงเป็นเพียงของดูเล่นเท่านั้นคนเราอยู่มาชั่วชีวิตในที่สุดก็เข้าใจ. สิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้น   มีไม่มากนักอย่าให้สิ่งที่เป็นส่วนเกิน. มาผูกมัดความสุขของเราไว้เลย